ఉత్పత్తి బ్యానర్

ప్రామాణిక రక్షణ బ్యాండ్లు

 • ప్రామాణిక రక్షణ బ్యాండ్లు

  ప్రామాణిక రక్షణ బ్యాండ్లు

  • 8mm నుండి 88mm వరకు EIA ప్రామాణిక క్యారియర్ టేప్ వెడల్పులలో అందుబాటులో ఉంది
  • ప్రామాణిక రీల్ పరిమాణం 7”, 13” మరియు 22”కి సరిపోయేలా పొడవులో అందుబాటులో ఉంది
  • వాహక పూతతో పాలీస్టైరిన్ పదార్థాలతో కూడి ఉంటుంది
  • 0.5mm మరియు 1mm మందంతో లభిస్తుంది