ఉత్పత్తి బ్యానర్

పేపర్ క్యారియర్ టేప్

 • పంచ్ పేపర్ క్యారియర్ టేప్

  పంచ్ పేపర్ క్యారియర్ టేప్

  • పంచ్ రంధ్రంతో వెడల్పు 8mm వైట్ పేపర్ టేప్
  • దిగువ మరియు ఎగువ కవర్ టేప్ కర్ర అవసరం
  • 0201, 0402, 0603, 1206 మొదలైన చిన్న భాగాలకు అందుబాటులో ఉంది.
  • అన్ని SINHO క్యారియర్ టేప్ ప్రస్తుత EIA 481 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తయారు చేయబడింది