ఉత్పత్తి బ్యానర్

పేపర్ ఫ్లాట్ పంచ్డ్ క్యారియర్ టేప్

 • పేపర్ ఫ్లాట్ పంచ్డ్ క్యారియర్ టేప్

  పేపర్ ఫ్లాట్ పంచ్డ్ క్యారియర్ టేప్

  • తెల్ల కాగితం పదార్థంతో తయారు చేయబడింది
  • రెండు రకాల మందంతో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది: రోల్‌కు 3,200మీలో 0.60మిమీ, రోల్‌కు 2,100మీలో 0.95మిమీ
  • కేవలం స్ప్రాకెట్ రంధ్రాలతో 8 మిమీ వెడల్పు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది
  • అన్ని పిక్ మరియు ప్లేస్ ఫీడర్‌లకు అనుకూలం